Fondo cabecera Concello de Rábade

Actualidade

11º CERTAME DE PINTURA RÁPIDA

 O sábado 2 de xuño terá lugar o 11º Certame de Pintura Rápida.  As inscricións realizaranse no Concello de Rábade dende as 9:00h ata as 10:00h.

PINTURA 2018

 11º CERTAME DE PINTURA RÁPIDA

RÁBADE

2 de xuño de 2018

BASES CONCURSO

1. Concurso aberto a tódolos/as artistas que desexen participar

2. O concurso terá lugar ó sábado 2 de xuño dende as 9:00h da mañá, ata as 17 h da tarde.

3. A inscrición e selado das teas, unha por participante, realizarase no Concello de Rábade dende as 9:00h ata as 10:00h. Selarase, en branco ou preparadas cunha cor uniforme.

4. Só se admitirá unha obra por artista. O artista poderá escoller a modalidade e estilo de pintura que desexe

5. TEMA: “Estampas de Rábade”

6. Tódalas obras deberán levar un título e as obras premiadas deberán estar firmadas polo autor/a.

7. As obras terán unhas dimensións mínimas de 50x50cm e máximas de 150 x 150 cm

8. A entrega das obras será posible ata as 17:00 h no Centro Sociocultural e con cabalete propio.

9. O xurado estará composto por personalidades relacionadas co mundo das artes e representantes municipais, e a súa decisión será inapelable.

10. Apartir das 17:00 h quedará aberta ó público no lugar da recepción, a exposicióndos cadros realizados polos/as artistas participantes.

11. Ás18:00 h outorgaranse os premios do 11º concurso de Pintura Rápida no Centro Sociocultural, que os gañadores deberán recoller persoalmente.

12. As obras premiadas quedarán en propiedade dos patrocinadores ( O 1º premio será propiedade do Concello de Rábade); as obras premiadas con accesit quedarán en propiedade do autor.

13. Dende o 4 de maio ao 15 de xuño, tódalas obras premiadas, e as de aqueles/as artistas que o desexen, previa taxación do autor será expostas no Concello.

14. As obras non premiadas deberán ser retiradas antes do 29 de xuño. De non cumprir este requisito, quedarán a dispor do Concello.

15. Tódolos inscritos no concurso deberán presentar o cadro (finalizado ou non), no estado en que se atope no Centro Sociocultural. Se o cadro non fora entregado, sería vetada a súa presenza para o vindeiro ano.

16. Aorganización non se responsabiliza das perdas ou danos que puideran sufrir as obras.

17. A organización reservase o dereito de alterar ou decidir en calquera caso, todo aquel aspecto non previsto nestas bases.

18. Aparticipación neste concurso implica a aceptación total das presentes bases.

PREMIOS

1ºpremio.*1100 €

2ºpremio. 700 € patrocinado por FINSA.

3ºpremio. 500 € patrocinado por AQUALIA.

Tres accesit de 100 Euros cada un. As obras premiadas con accesit quedarán en propiedade do Autor.

*Cantidade á que se lle aplicará a retención que estipule o Regulamento do Imposto sobre a Renta das Persoas Físicas vixente no momento do outorgamento do premio.

Tódolos/as participantes no concurso serán convidados a comer.

Descarga do arquivo

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Rábade
Concello de Rábade
Rábade - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 390 062 / 982 390 952 | Fax: 982 390 411
E-mail: rabade@rabade.org