Fondo cabecera Concello de Rábade

Actualidade

A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO FINANCIOU A CONTRATACIÓN DE CATRO TRABALLADORES/AS (Programa Fomento do Emprego 2020)

A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DELUGO FINANCIOU A CONTRATACIÓN DE CATRO TRABALLADORES/AS CON CARGO AO PROGRAMAFOMENTO DO EMPREGO (PLAN ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2020)

-Dous administrativos

-Dous peóns especialistas

Logotipo

A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DELUGO FINANCIOU A CONTRATACIÓN DE CATRO TRABALLADORES/AS CON CARGO AO PROGRAMAFOMENTO DO EMPREGO (PLAN ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2020)

Ao abeiro do programa fomento do emprego do Plan Único de cooperación cos Concellos do ano 2020, contratáronse a catro traballadores/as desempregados para os seguintes postos:

 

- Dous administrativos, adscritos aos servizos xerais do concello.

A contratación destes traballadores desempregados que desempeñaron as funcións deste posto de traballo estivo comprendida entre o 1 de decembro de2020 e o 30 de setembro de 2021.

As funcións encomendadas ao mesmo foron as normalmente asociadas a un posto de administrativo adscrito ás oficinas xerais do Concello (atención telefónica e ao cidadán, procesamento informático simple de textos escritos, confección e redacción de documentos administrativos, colaboración e asistencia a outros servizos administrativos etc..)

- Dous peóns especialistas, adscritos ao servizo de mantemento e limpeza de vías públicas.

A contratación dos traballadores desempregados que desempeñaron as funcións destes postos de traballo estiveron comprendidas entre o 1 de decembrode 2020 e o 30 de setembro de 2021.

As funcións encomendadas aos mesmos foron as normalmente asociadas a un posto de peón de limpeza e mantemento de xardíns e vías públicas (realización de traballos simples de xardinería, limpeza e acondicionamento de xardíns e parques, desbroces manuais e mediante medios mecánicos, realización de podas, etc...)

Os traballos e funcións desempeñadas por estes traballadores non tiveron incidencias destacables e leváronse a cabo a satisfacción da administración.

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Rábade
Concello de Rábade
Rábade - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 390 062 / 982 390 952 | Fax: 982 390 411
E-mail: concello.rabade@eidolocal.es