Fondo cabecera Concello de Rábade

Noticias

LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO FINANCIÓ LA CONTRATACIÓN DE CUATRO TRABAJADORES/AS (Programa Fomento do Emprego 2021)

LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO FINANCIÓ LA CONTRATACIÓN DE CUATRO TRABAJADORES/AS CON CARGO AL PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO (PLAN ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2021)

-Dos administrativos

-Dos peones especialistas

planunico2021

A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO FINANCIOU A CONTRATACIÓN DE CATRO TRABALLADORES/AS CON CARGO AO PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO (PLAN ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2021)

Ao abeiro do programa fomento do emprego do Plan Único de cooperación cos Concellos do ano 2021, contratáronse a catro traballadores/as desempregados para os seguintes postos:

 

- Dous administrativos, adscritos aos servizos xerais do concello.

A contratación destes traballadores desempregados que desempeñaron as funcións deste posto de traballo estivo comprendida entre o 1 de decembro de 2021 e o 30 de setembro de 2022.

As funcións encomendadas ao mesmo foron as normalmente asociadas a un posto de administrativo adscrito ás oficinas xerais do Concello (atención telefónica e ao cidadán, procesamento informático simple de textos escritos, confección e redacción de documentos administrativos, colaboración e asistencia a outros servizos administrativos etc..)

- Dous peóns especialistas, adscritos ao servizo de mantemento e limpeza de vías públicas.

A contratación dos traballadores desempregados que desempeñaron as funcións destes postos de traballo estiveron comprendidas entre o 1 de decembro de 2021 e o 30 de setembro de 2022.

As funcións encomendadas aos mesmos foron as normalmente asociadas a un posto de peón de limpeza e mantemento de xardíns e vías públicas (realización de traballos simples de xardinería, limpeza e acondicionamento de xardíns e parques, desbroces manuais e mediante medios mecánicos, realización de podas, etc...)

Os traballos e funcións desempeñadas por estes traballadores non tiveron incidencias destacables e leváronse a cabo a satisfacción da administración.

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Rábade
Concello de Rábade
Rábade - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 390 062 / 982 390 952 | Fax: 982 390 411
E-mail: concello.rabade@eidolocal.es