Fondo cabecera Concello de Rábade

Noticias

Noticias

Página 2 de 3,  22 contenidos

lunes, 28 de junio de 2021

Ayudas COVID Hostelería concedidas - Listado definitivo

Publicación del listado definitivo de ayudas COVID para HOSTELERÍA

Leer más

lunes, 28 de junio de 2021

Listado provisional ayudas pequeño comercio CORREGIDO

Se publica de nuevo el listado provisional de ayudas concedidas al pequeño comercio debido a la corrección de errores detectados en la misma.

Leer más

viernes, 25 de junio de 2021

XIII CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA

cartel Pintura Rápida 2021

 Concurso abIerto a todas e todos los artistas mayores de 18 años que deseen participar

El concurso tendrá lugar el sábado 10 de julio desde las 9:00h de la mañana, hasta las 17 h de la tarde.

Las inscripciones y sellado  de las telas, serán gratuitas y se  realizaran en el Ayuntamiento de Rábade el propio día del concurso desde las 9:00h hasta las 10:30h. Se sellarán, en blanco o preparadas con un color uniforme.

Leer más

viernes, 4 de junio de 2021

OBRA DE TEATRO "BRAVAS " DE ISABEL RISCO

TEATRO BRAVAS

Isabel Risco protagoniza Bravas, o seu segundo espectáculo unipersoal, no que nosofrece a súa particular visión da historia das mulleres galegas. Unha historiasempre roubada, agochada e invisibilizada.

Bravas é unha produción teatral sobre mulleres sen medo, mulleres que forman partedun valeroso clan, o clan que elas mesmas paren, amamantan, manteñen, constrúencós alicerces da rebeldía, da rebelión, da ilusión, do inconformismo, davalentía, da xustiza social, da empatía, da humanidade.

Arepresentación terá lugar o día 18 de xuño ás 20:00h no Centro Sociocultural.

Estaactuación está enmarcada dentro das actividades do Pacto de Estado contra aViolencia de Xénero

Leer más

miércoles, 12 de mayo de 2021

DÍA DE LAS LETRAS GALLEGAS: ¿CUAL ES TU LIBRO EN GALLEGO FAVORITO?

CARTEL LETRAS 2021

¿Cual es tu libro en gallego favorito?

Cuéntanos  tu experiencia e haz un pequeño resumen: por que lo elegiste,lo que más te gustó ,  sus personajes.....

Leer más

jueves, 6 de mayo de 2021

LXIV DESCENSO INTERNACIONAL DEL MIÑO DE LUGO

DESCENSO MIÑO 2021

El Club piragüismo Cidade de Lugo organiza el día 16 de mayo a las 16:00h  el LXIV Descenso Internacional del Miño, que se  celebra desde 1951. La salida tendrá lugar en el Puente Medieval de Rábade y la meta  será en el Puente Romano de Lugo.

Leer más

martes, 27 de abril de 2021

AYUDAS PEQUEÑO COMERCIO-COVID AYUNTAMIENTO DE RÁBADE

PRAZO PRESENTACIÓN: 15 días naturais desde o día seguinte á publicación no BOP.

TRAMITACIÓN: por orde de entrada no rexistro, sempre e cando a solicitude estea completa e correcta.

PRAZO PARA RESOLVER: 2 meses desde a finalización do prazo de presentación.

BENEFICIARIOS: persoas físicas e xurídicas que exerzan a súa actividade económica en Rábade.

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES: adquisición de material de protección e custos de instalacións e obras de adecuación dos locais con motivo do COVID-19.

REQUISITOS DOS SOLICITANTES

·         Ter o domicilio fiscal e o establecemento onde se desenvolve a actividade en Rábade.

·         Estar dado de alta no IAE como mínimo desde o 14 de marzo de 2020.

·         Estar dado de alta no réxime da S.S. ou Mutua profesional correspondente.

·         Ter licenza de actividade en vigor ou ter presentada a Comunicación Previa/Declaración Responsable correspondente.

·         Non atoparse incursas en ningunha das circunstancias recollidas no artigo 13.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

EXCLUSIÓNS (NON poderán ser beneficiarios):

·         Comercio minorista de artigos básicos de alimentación (supermercados, carnicerías, froiterías, peixerías...).

·         Suxeitos do apartado 5.5, segundo parágrafo, das bases. (Entidades do sector público, empresas concesionarias de servizos públicos, asociacións, fundacións, clubes deportivos, entidades sen ánimo de lucro...).

Leer más

martes, 27 de abril de 2021

AYUDAS HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN-COVID AYUNTAMIENTO DE RÁBADE

PRAZO PRESENTACIÓN: 15 días naturais desde o día seguinte á publicación no BOP.

TRAMITACIÓN: por orde de entrada no rexistro, sempre e cando a solicitude estea completa e correcta.

PRAZO PARA RESOLVER: 2 meses desde a finalización do prazo de presentación.

BENEFICIARIOS: autónomos e empresas de Rábade afectados polo peche de establecementos hostaleiros (Bares, restaurantes, almacéns distribución...).

REQUISITOS DOS SOLICITANTES

·         Ter o domicilio fiscal e o establecemento onde se desenvolve a actividade en Rábade.

·         Estar dado de alta na Seguridade Social e en Facenda no momento da solicitude.

·         Non ter débedas coa Seguridade Social, Facenda, nin co Concello de Rábade.

·         Non atoparse incursas en ningunha das circunstancias recollidas no artigo 13.2 e 13.3 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

Leer más

viernes, 16 de abril de 2021

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2021

RAPATIANDO 2021

O Concello pon en marcha o programa de actividades "Rapatiando 2021"- Concilia en Rábade .

Leer más

jueves, 18 de febrero de 2021

PREMIOS ENTROIDO 2021

Para ver o vídeo do Concurso de Disfraces Entroido 2021 do Concello de Rábade, prema AQUÍ

Leer más

Página 2 de 3,  22 contenidos

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Rábade
Concello de Rábade
Rábade - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 390 062 / 982 390 952 | Fax: 982 390 411
E-mail: concello.rabade@eidolocal.es